Skip to main content

Forskerservice: Publicering og impact

ORCID


ORCID er et unikt forsker-ID (unique researcher ID). Et forsker-ID sørger for, at dine publikationer kan knyttes til dig - også selvom du skifter navn eller publicerer under forskellige navnevarianter. Næsten som et CPR-nr. der identificerer dig, og kun dig.
Det er smart at have som forsker – og spørges fx efter i FKK-ansøgningen og af andre fonde.

KADK's forskere anbefales at bruge ORCID til at samle deres nuværende og tidligere publikationer ét sted. Du kan eksportere dine Pure-registreringer til din ORCID side.

Dataflow fra Pure til ORCID og Den Danske Forskningsdatabase

Academia.edu og ResearchGate

Academia.edu og ResearchGate er to online platforme der fungerer som netværk mellem forskere.
Forskere kan oprette personlige profiler og kontaktes via dem. Profilerne bruges især til deling af artikler og andre filer.

Du kan bidrage til at udbrede din forskning ved at være synlig på disse platforme. Men vær opmærksom på ophavsretten før du deler filer - det gælder også for dine egne artikler, efter de er blevet udgivet.

Publiceringsskik på KADK

KADK har udarbejdet denne lille manual der indeholder en god opsummering om forskningsintegritet, publicering, Open Access og fagfællebedømmelse:

Den Danske Forskningsdatabase

Hvad er Den Danske Forskningsdatabase?

Den Danske Forskningsdatabase giver overblik over forskning gennemført på de danske universiteter og andre danske forskningsinstitutioner. Databasen høster sine informationer fra de enkelte institutioners egne arkiver (Pure).

Hvad kan jeg bruge den til?

Når du som forsker på KADK har registreret dine forskningspublikationer i KADKs Pure, bliver de automatisk også vist i Den Danske Forskningsdatabase. Du kan også bruge basen til at finde frem til andre forskere i Danmark og deres publikationer.

Andre links

Peer Review

Hvad er Peer Review?

Begrebet Peer Review eller på dansk: fagfællebedømmelse betegner en procedure der skal kvalitetssikre forskningsudgivelser ved at indhente skriftlige bedømmelser fra eksperter indenfor samme fagområde.

Peer review kan ske på forskellige måder som udgiveren (forlag, tidsskrift, konference-organisator) fastlægger. Der findes open review (forfatter og bedømmer kender hinandens identitet), single blind review (forfatteren kender ikke bedømmerens identitet) og double-blind review (hverken forfatter eller bedømmer kender hinandens identitet). Fælles for dem er, at bedømmelsen sker forud for publicering; mindst én af bedømmerne skal være ekstern og bedømmeren skal være forskningskyndig (mindst PhD-niveau).

 

Fordele og ulemper

I forskningsverden diskuteres det, hvilken form for peer review der er bedst egnet til at kvalitetssikre forskningspublikationer. Argumenter for og imod de forskellige typer kan du læse mere om her (forlaget Wiley's hjemmeside).

I det danske BFI-system  vægtes fagfællebedømmelsen højt: kun artikler i peer-reviewede forskningstidsskrifter giver point.
KADK anbefaler derfor alle forskere at sikre sig, at alle forskningsudgivelser bliver fagfællebedømt efter BFIs regler.

BFI

Hvad er BFI?

BFI er forkortelsen for Den Bibliometriske Forskningsindikator og henviser til Danmarks nationale system til måling af forskningsoutput.

Indikatoren giver et overblik over den samlede danske forskningsproduktion og beregner en del af universiteternes basismidler baseret på antallet af deres forskningspublikationer. 

 

Autoritetslister

BFI-kontoret udgiver hvert år de såkaldte autoritetslister: lister med fagfællebedømte tidsskrifter og forlag, som udgiver forskningspublikationer på højeste niveau. Disse lister bliver forvaltet af 67 faggrupper bestående af forskere som repræsenterer alle fagområder på de danske forskningsinstitutioner.

Læs mere om BFIs organisering, baggrund og regelsæt her: BFI-kontorets hjemmeside.

 

BFI og KADK

KADK er ikke formelt en del af BFI systemet men engagerer sig i faggruppearbejdet.
Alle forskere på KADK opfordres desuden  til at udgive via de kanaler, der findes på autoritetslisterne for at opnå det højeste niveau.